Město Šenov udělilo dne 28.10.2018 u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky a 20. výročí jmenování Šenova městem Pamětní list spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šenov za zásluhy o rozvoj a propagaci města

Aktuality

ADVENTNÍ ZÁJEZD V PROSINCI JE ZRUŠEN Z DŮVODU SITUACE, KTERÁ NASTALA . USKUTEČNÍ SE V PŘÍŠTÍM ROCE, JESTLI BUDE VŠE V NORMÁLU.

JAN LAMPART-PŘEDSEDA ORGANIZACE

 

2.10.2020

ADVENTNÍ ZÁJEZD  4.-.6 12.2020

VÝBOR ZO ČZS V ŠENOVĚ POŘÁDÁ VE DNECH 4.-6.12.2020 ADVENTNÍ ZÁJEZD S NÁSLEDUJICÍM PROGRAMEM:

4.12.- ODJEZD V RANNÍCH HODINÁCH ZE ŠENOVA-ČAS SE UPŘESNÍ-, VE 12.00 HOD PROHLÍDKA SENÁTU ČR V PRAZE, POTÉ PLZEN, UBYTOVÁNÍ, VEČEŘE

5.12.- RÁNO ODJEZD DO REGENSBURGU- ŘEZNA, PROHLÍDKA HISTORICKÉHO MĚSTA S PRŮVODKYNÍ A NÁVŠTĚVA VÁNOČNÍCH TRHŮ VEČER NÁVRAT NA UBYTOVÁNÍ

6.12.-ODJEZD Z UBYTOVÁNÍ DO TELČE, KDE BUDE PROHLÍDKA MĚSTA S PRŮVODCEM, NÁVŠTĚVA MUZEA TECHNIKY V TELČI A OBĚD V TELČI, V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH NÁVRAT DOMŮ

CENA ZÁJEZDU ČINÍ - 2.300,-KČ A ZAHRHUJE: DOPRAVU, UBYTOVÁNÍ 2 NOCI, VEČEŘI 4.12. OBĚD 6.12., VSTUP DO MUZEA A PRŮVODCE TELČE. SNÍDANĚ NEJSOU ZAJIŠTĚNÉ.

SOBOTNÍ ZÁJEZD DO ŘEZNA SE USKUTEČNÍ DLE AKTUÁLNÍ SITUACE KORONAVIRU-OTEVŘENÍ HRANIC- POPŘÍPADĚ BUDE NÁHRADNÍ PROGRAM V ČR. O VEŠKERÝCH ZMĚNÁCH BUDETE INFORMOVÁNI. 

PŘIHLÁŠKY NA TEL 739 930 376 NEBO E-MAIL  ZAHRADKARISENOV@ SEZNAM.CZ

LAMPART JAN-PŘEDSEDA ORGANIZACE

 

 

 

20.5.2020