O nás

Vážení přátelé

Vítáme Vás na stránkách základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Šenově u Ostravy, která v roce 2013 oslaví 50. výročí založení organizace. Na našich webových stránkách Vás chceme informovat o naší činnosti, ukázat Vám fotografie z naších akcí a seznamovat Vás se vším co souvisí se zahrádkařením a tvorbou životního prostředí.

Věříme, že naše stránky se Vám budou líbit a přispějí k rozvoji další činnosti nejen naší základní organizace, ale v rámci celého Českého zahrádkářského svazu.

Již v dávných dobách občané Šenova hospodařili na svých polích a zahradách, kdy výpěstky používali pro vlastní potřebu nebo nabízeli přebytky k prodeji. Mezi šenovskými občany by se našla spousta dobrých ovocnářů. zelinářů, květinářů a dalších pěstitelů, kteří měli rádi přírodu a zkrášlovali své okolí.

V dobách před rokem 1957 nebyla jednotná zahrádkářská organizace na úrovni republiky. Až v roce 1957 byl založen Český svaz ovocnářů a zahrádkářů, jehož nástupnickou organizací je v současné době Český zahrádkářský svaz.

Na podzim roku 1962 bylo z iniciativy př. Samka – tehdejšího předsedy zemedělské komise MNV dohodnuto, že se připraví založení nové zahrádkářské organizace v Šenově. Prvotní schůzka k založení se konala v restauraci Na Lapačce a této se zůčastnili př. Samek, Čarnecký , Guňka, Choleva, Křístek, Skřípek, Vítek, Kročková a Šigutová, kdy na této schůzce bylo dohodnuto zřízení přípravného výboru základní organizace.

Dne 21. února 1963 se konala ustavující schůze ZO, které se zůčastnilo 65 občanů a tito se stali členy ZO. Prvním předsedou byl zvolen Samek Josef, který svou funkci vykonával do roku 1970. V letech 1970-1975 byl předsedou Špetík Albín, 1975-1981 Klega Oldřich, 1981- 2008 Toman Jaroslav a od roku 2008 je předsedou Lampart Jan.

Od svého založení do dnešních dnů pracuje ZO aktivně, podílí se na kulturních a společenských akcích ve městě. Za dobu své činnosti byly připraveny nesčetné výstavy a to i na okresní úrovni v letech 1988 a 1995, byl zajišťován prodej stromků a dalších materiálů pro potřeby občanů Šenova. V roce 1986 získala ZO budovu bývalé MŠ, která byla přebudována na Dům zahrádkářů, byly zde zřízeny klubovny a kanceláře pro činnost ZO. V současné době je část budovy pronajímána a to firmě IPM Color a Vinotéka Marek. Klubové prostory slouží k pořádání schůzí, přednášek a společenských akcí členů ZO nebo občanů Šenova. Na zahradě Domu zahrádkářů byla zbudována pergola s krbem a chatou, které jsou využívány k akcím v letním období.

V minulosti patřily do naší ZO i zahrádkářské osady, které se časem osamostatnily nebo zanikly.

Mezi tradiční akce, které ZO pořádá patří zahrádkářské plesy, poznávací zájezdy, výstavy, přednášky a besedy. Velmi dobrou spolupráci máme se Základní školu Šenov, kdy v jejích prostorách pořádáme výstavy, připravujeme zájezdy pro děti a žáci se účastní republikových soutěží ČZS.

Při přípravě akcí spolupracujeme i s dalšími organizacemi jako včelaři, myslivci a rybáři. Velké podpory se naší činnosti dostává i z řad Městského úřadu Šenov formou grantů a dotací, které využíváme při přípravě akcí.

Velmi si ceníme pomoci firem, které sídlí na území města a přispívají rovněž různými formami na naší činnost, ať již jsou to ceny do tomboly nebo jiná výpomoc.

V krátkosti nelze v úvodu shrnout vše co naše ZO již udělala nebo se chystá připravit. Věříme, že naše stránky pomohou ke zviditelnění naší činnosti a jejímu dalšímu rozvoji. Chceme Vás informovat o tom, co se děje v ZO, co chystáme za akce a dalších zajímavostech v souvislosti s tématikou zahrad apod.

Věříme, že naše stránky se Vám budou líbit a že přivedou mladší spoluobčany do řad zahrádkářů. Velice rádi přivítáme Vaše náměty a připomínky ke zkvalitnění práce naší základní organizace ČZS Šenov.

Za výbor ZO ČZS Šenov
Lampart Jan